บ้าน > Lapel Pin

Lapel Pin

หมุดปกหรือที่เรียกว่าพินเคลือบเป็นพินเล็ก ๆ ที่สวมใส่บนเสื้อผ้าโดยมักจะอยู่บนปกเสื้อติดกระเป๋าหรือแสดงไว้บนชิ้นผ้า

หมุดปกสามารถประดับหรือบ่งบอกถึงความเกี่ยวข้องของผู้สวมใส่กับองค์กรหรือสาเหตุ

Lapel pin สามารถใช้เป็นรางวัลของที่ระลึกของขวัญส่งเสริมการขายงานพิเศษเช่นงานแต่งงานงานตกแต่ง ฯลฯ
<1>