บ้าน > เหรียญ

เหรียญ

ในการใช้คำว่าเหรียญอย่างเหมาะสมเหรียญตราจะมีขนาดใหญ่กว่าโดยเริ่มจากสี่นิ้วและมักจะใหญ่เกินกว่าที่จะสวมใส่ได้อย่างสบาย ๆ

บางครั้งเหรียญตราถูกใช้เพื่ออ้างถึงเหรียญที่ใช้เป็นจี้ของสร้อยคอหรือเหรียญประเภทอื่นอย่างไม่เหมาะสม

เหรียญตราอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเหรียญโต๊ะกลางเนื่องจากมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะสวมใส่ได้และสามารถแสดงบนผนังโต๊ะโต๊ะหรือตู้เท่านั้น
<1>