อุปกรณ์การผลิต


ปั๊มแกะสลัก การฉีดขัดและชุบและเครื่องเคลือบเช่นเดียวกับการทำสีรถยนต์ - เครื่อง infill