อุปกรณ์การผลิต

 

เครื่องปั๊ม แกะสลัก ฉีดขัด &ชุบและเครื่องเคลือบ รวมทั้งเครื่องเติมสีอัตโนมัติ

 อุปกรณ์การผลิต